หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี

ชายที่มีสัญชาติไทย เกิด พ.ศ.2544  กำหนดการลงบัญชีทหารกองเกิน 
รับใบสำคัญ (สด.9) ภายในปี 2561

ทหารกองเกินซึ่งเกิด พ.ศ.2541 
กำหนดการขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ภายในปี 2561 นี้

ทหารกองเกินซึ่งเกิด พ.ศ.2541  
กำหนดการขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (สด.35) ภายในปี 2561  
เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2562  ต่อไป
สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ 
เขตลาดพร้าว